I samarbejde med elevrådet er følgende hus- og udendørsregler blevet vedtaget:
 
HUSREGLER
 
I timerne må I ikke:
· tygge tyggegummi
· have kasketter/huer på
· have mobiltelefon fremme (skal være slukket i skoletiden)
· spise og drikke
 
Desuden lade være med:
· at vippe på stolen
· at løbe i lokalet
· at smide affald på gulvet
· at sidde i vindueskarmen
 
Klassens to ordensdukse skal sammen sørge for, at klasseværelset er i orden efter sidste lektion.
 
ORDENSREGLER:
· Legepladsen må benyttes af bhv.kl. – 4.kl.
· Boldbanen må kun benyttes af de klasser, der står på boldbaneskemaet.
· I skolegården må der kun spilles med bløde bolde.
· Der må ikke spilles bold mellem kontoret og 1.kl. + 2.kl.’s bygning.
· Boldspil må kun foregå i frikvartererne kl. 09:30, kl. 11:35 og 12:40.
· Vi forventer, at I passer på skolens beplantning.
· Husk at tage hensyn og passe på hinanden.
NB!
Løbehjul må ikke opbevares i klasselokalet, men skal stilles ved
cykelstativerne. Skateboard må kun efter aftale medbringes i skole.